Byrådets forslag til nye takster i AKS, 2017

I budsjettforslaget for 2017 har byråd for oppvekst og kunnskap lagt inn en prisøkning på 2,6% for oppholdsbetaling i Aktivitetsskolen.

De foreslåtte takstene fra 1.1.2017 inkl. kost, er følgende:

Inntekter inntil kr 208 305: 100% plass - 624 kr. /md.; 50% plass - 401 kr./md.
Inntekter inntil kr 370 320: 100% plass - 1146 kr./md.; 50% plass - 737 kr./md.
Inntekter over kr 370 320: 100% plass - 2922 kr./md.; 50% plass - 1975 kr./md.