Byrådets forslag til nye takster i AKS

I budsjettforslaget for 2019 har byråd for oppvekst og kunnskap lagt inn en prisøkning på 2,7% for oppholdsbetaling i Aktivitetsskolen. De foreslåtte takstene fra 1.1.2019, inkludert kost, er følgende:

Inntekter

Inntil   kr 217 998

Inntil   kr 387 552

Over   kr 387552

Helplass

657

1008

3079

Deltidsplass

422

776

2081

Gratis kjernetid helplass

235

431

998

Inntektsgrensene justeres i samsvar med endring i folketrygdens grunnbeløp (G) per 1.5.19. Det kreves ikke oppholdsbetaling for barn med særskilte behov fra 5.-13.trinn.

Budsjett for 2019 vedtas av Bystyret 12.12.2018