Hovedseksjon

Byrådets forslag til takster 2022

Dette er byrådets forslag til nye takster for budsjettåret 2022: 

 

Inntekter

tom kr 239 409

tom kr 425 616

fra kr 425 617

Heltidsplass

704

1 294

3 299

Gratis kjernetid

252

   462

1 069

Deltidsplass

452

   832

2 230

 

Kost er innberegnet i tallene for oppholdsbetalingen for både heltids- og deltidsplass. Det betales ikke for kost om barnet har gratis kjernetid.

Foresatte til barn på 1.-4.trinn skal ikke betale mer enn 6% av husholdningens samlede inntekt. Dette er en statlig ordning. Inntektsgrensen for 2022 er kr 604 817.-

 

Om dere mener at dere har krav på inntektsgradert oppholdsbetaling kan dere søke om det hos AKS-leder. Mer informasjon finner dere her.