Gratis kjernetid høsten 2020

"Bystyret vedtok 24. juni å utsette innføringen av gratis deltidsplass i AKS på 2. trinn i bydelene Nordstrand, Østensjø, St.Hanshaugen, Frogner, Vestre Aker, Nordre Aker og Ullern. Det innebærer at det fra skolestart vil være ordinære satser som gjelder for elever ved 2. trinn i disse bydelene.

Foresatte som har meldt sine barn på AKS under forutsetning at det ville være gratis deltidsplass på 2. trinn fra skolestart, vil få mulighet til å si opp plassen eller endre fra heltid til deltid, dersom de ønsker det. Vanlige frister for endring og oppsigelse av plasser (30.06.) vil ikke gjelde for foresatte til elever i 2. trinn på skoler i disse bydelene."