Høstferie på FRIO

Siden vi har mange ansatte i deltidsstillinger må vi vite hvor mange barn som kommer på heldagsåpne dager for å kunne planlegge bemanning og evt. avspasering. Det betyr at alle barn som ønsker å være på FRIO fra 28.9.-2.10. MÅ være påmeldt i forkant.

 

Det er fortsatt gult nivå som gjelder for Osloskolen om dagen og vi planlegger høstferie-opplegg basert på dette og som vi fort kan tilpasse om det skulle skje forandringer i forhold til smittevern. Siden det ligger en helg mellom skoleslutt og feriestart kommer vi til å dele barna inn i nye kohorter, basert på påmeldte barn.

1. trinn: På programmet står det som vanlig i ferietiden økter med frilek, to måltider, små turer i nærområdet og utetid. Vi har ikke helt bestemt hvordan vi skal bruke Lille FRIO, men vi skal sørge for at alle er der i løpet av ferie! Barna må ha med to matpakker også i ferietiden, men vi serverer i tillegg frukt som mellommåltid hver dag.

 

2.-4. trinn: i år ønsker vi å dele inn ferie-kohortene på en ny måte! Vi ønsker å gi ferieFRIO et mer temabasert preg og vil derfor lage kohorter på tvers av trinn basert på barnas aktivitetsønsker.

På påmeldingsskjemaet finner dere derfor oversikt over hovedtemaene (som gjenspeiler Rammeplanen til Aktivitetsskolens hovedområder). Vi ber om at dere se på det SAMMEN MED BARNET og så velger TO områder barnet er komfortabelt med. Siden vi ikke kan forandre sammensetning av kohortene midt i ferieuken ber vi om at dere snakker med hverandre om barnet f.eks. vil gjerne være i samme kohort som bestevenninne slik at de to blir da meldt inn i samme temaområde. Så ønsker vi at dere oppgi prioritering av ønsker i kommentarfeltet. På denne måten håper vi å kunne sette sammen fine feriegrupper.

På programmet står det som vanlig i ferietiden økter med frilek, to måltider, turer og utetid, men i tillegg tilrettelegger vi mer målrettet for aktiviteter innen de temaområdene dere velger i de kohortene vi lager og prøver å gi feriedagene mer "kurspreg". Barna må ha med to matpakker, men vi serverer i tillegg frukt som mellommåltid hver dag.

Kantarell i mose