FRIO har heldagsåpent fredag etter Kristi Himmelfart 31.5.

FRIO har heldagsåpent (7:30-16:30) fredagen etter Kristi Himmelfartsdagen. Siden alle ansatte på FRIO har deltidsstillinger og vi planlegger bemanning etter antall påmeldte barn må alle som skal være på FRIO i ferie være påmeldt.

Påmeldingsfristen er over nå. Alle barn som blir påmeldt etter denne datoen blir automatisk plassert på venteliste og får beskjed dagen før Kristi Himmelfartsdag om det er plass. Dere som har meldt på og ikke trenger plassen likevel ber vi ta kontakt med oss slik at vi kan gi plassen videre.