Kodekurs for 4. trinn på FRIO

Morsomt å programmere

 Det finnes mange grunner til å lære seg å programmere. Først og fremst er det veldig morsomt. Som programmerer kan man bygge noe helt eget, et program eller et spill som kan være både nyttig, lærerikt og underholdende.

På kodekurset vil elevene bli kjent med blokkbasert programmering. Elevene programmerer ved å dra og sette sammen klosser, litt som å bygge med LEGO. Blokkbasert programmering gir et godt grunnlag for å lære seg andre programmeringsspråk senere.

Ungdomstrinnselever som instruktører

Det er ungdomstrinnselever fra Osloskolen som er instruktører på kodekursene. Ungdomsskoleelevene har fått opplæring i regi av Kodegenet AS som har lang erfaring fra slikt arbeid, blant annet gjennom organisasjonen Lær Kidsa Koding

På kodekurset vil det alltid være ansatte fra AKS tilstede, i tillegg til instruktørene. Elevene som deltar på kodekurset får et eget kurshefte som kan være et fint oppslagsverk for de som ønsker å programmere nye ting også etter at kurset er gjennomført.

  

Kursene på Ila skole foregår i pulje 2 kun på torsdager:

 

Første kursrekke har begynt 13.11. og varer i fire uker.  

Andre kursrekke begynner 15. januar og varer også fire uker på tirsdager og torsdager. Har kan man fortsatt melde seg på.  

Det betyr at barna kan gå på kurs på torsdager i 4 uker og dere velger sammen hvilken kursperiode som passer dere best.