Program for sommerferieopphold på FRIO - juni

FRIO har heldagsåpent (7:30-16:30) fra fredag 22.6. til og med fredag 29.6. og fra onsdag 1.8. til og med fredag 17.8. Siden alle ansatte på FRIO har deltidsstillinger og vi planlegger bemanning og program etter antall påmeldte barn må alle som skal være på FRIO i ferie være påmeldt.

Dere som har barn med halvdagsplass - husk at det må kjøpes ekstradager hvis barna skal være på FRIO mer enn to dager per uke. (NB! Se egen artikkel for skolestartere med gratis kjernetid!)

Påmeldingsfristen til sommerferieopphold (både juni og august) er utløpt. Om dere har glemt å melde på kan dere sende e-post til friederike.fischer@ude.oslo.kommune.no så settes barnet på venteliste.

 

NB! Om dere har meldt barnet på og ikke trenger plassen allikevel si gjerne ifra, da kan et barn fra ventelisten få plassen : ) Takk for hjelpen!