Påskeferieopphold på FRIO

FRIO har heldagsåpent (7:30-16:30) mandag til onsdag i påskeferie (15.-17.4.). Siden alle ansatte på FRIO har deltidsstillinger og vi planlegger bemanning etter antall påmeldte barn må alle som skal være på FRIO i ferie være påmeldt.

Påskeferiepåmelding er nå stengt. Alle barn som blir påmeldt etter denne datoen (e-post til friederike.hundhausen@ude.oslo.kommune.no) blir automatisk plassert på venteliste og får beskjed fredag før påskeferie om det er plass. Dere som har meldt på og ikke trenger plassen likevel ber vi ta kontakt med oss slik at vi kan gi plassen videre.