Åpningstider

Åpningstidene:

kl.7.30 -8.30 og fra skoleslutt til kl.16.30.


Åpningstidene ferie og fridager:

kl. 07.30 - 16.30
(Husk at barna må ha med mat og drikke i ferien!)