Åpningstider

Åpningstider hverdager:

Kl. 7.30–8.30 og fra skoleslutt til kl. 16.30.


Åpningstidene ferie og fridager:

Kl. 07.30–16.30 (hele dagen) 

Husk at barna må ha med mat og drikke i ferien!