Hovedseksjon

Åpningstider i skole- og ferietiden

Åpningstider hverdager:

Kl. 7.30–8.30 og fra skoleslutt til kl. 16.30.

Åpningstidene ferie og fridager:

Kl. 07.30–16.30 (hele dagen) 
FRIO har heldagsåpent i alle ferieukene og de fleste "inneklemtdagene". Påmelding blir sendt til foresatte i forkant av ferie. Hele juli er stengt hvert år. Aktivitetsskolen har to planleggingsdager i året der vi holder stengt, som regel er det de to siste dagene av augustferie før skolen starter igjen.