Åpningstider

Åpningstider hverdager:

Kl. 7.30–8.30 og fra skoleslutt til kl. 16.30.

Åpningstidene ferie og fridager:

Kl. 07.30–16.30 (hele dagen) 

Husk at barna må ha med mat og drikke også i ferien! Vi serverer et måltid i løpet av dagen.