Hovedseksjon

FRIO-avtale

FRIO-avtale 2021/22 finner du her.

FRIO får nytt inn-/utkrysningssystem som er tilknyttet en foreldre-app i løpet av høsten. Dette systemet kommer ikke til å erstatte informasjon vi etterlyser på FRIO-avtalen helt, men via appen skal dere kunne forandre f.eks. gå-hjem-tider i framtiden. Vi holder dere informert om når appen kan begynne å brukes. 

NB! For å kunne fylle ut pdf-skjemaet på PC må du lagre skjemaet på selve maskinen. Gå deretter på "verktøy" i programmet (Adobe Reader f.eks.) når dere har dokumentet åpent. Da kan dere skrive rett inn i skjemaet, lagre det igjen og sende det til AKS-leder

Takk for hjelpen!