FRIO avtale

Hvert år sender vi ut "FRIO-avtalen" for å få oppdatert både kontaktinformasjon til foresatte og eventuelle hente-/går-hjem-tider. Vi ber om å sende tilbake utfylt skjema så snart som mulig etter skolestart.

Takk for hjelpen!

Her finner dere FRIO-avtalen 2017/18.