FRIO avtale

Hvert år sender vi ut "FRIO-avtalen" for å få oppdatert både kontaktinformasjon til foresatte og eventuelle hente-/går-hjem-tider. Vi ber om å sende tilbake utfylt skjema så snart som mulig etter skolestart.

P.S. For å kunne fylle ut pdf-skjemaet på pc må dere lagre skjemaet på selve maskinen, så gå på "verktøy" i programmet (Adobe Reader f.eks.) når dere har dokumentet åpent. Da kan dere skrive rett inn i skjemaet, lagre det igjen og sende det tilbake : )

Takk for hjelpen!

Her finner dere FRIO-avtalen 2017/18.