Lille FRIO: 1.trinn

LilleFRIO-basen:

 

Lille-FRIO har tilholdssted i den gamle rektorboligen ved inngang D. Vi er så heldige at vi har hele dette bygget til bruk på FRIO. Derfor har vi mulighet til å pynte til hver eneste årstid med flotte ting barn og voksne har laget. Lille-FRIO blir vårt lille hjem borte fra hjemmet. I første etasjen har vi et flerbruksrom med bokhylle og sofa hvor barna kan slappe av etter undervisningen og fordype seg i noen bøker. Her skal vi ha høytlesning og forskjellige andere rolige aktiviteter etter hvert.  Vi har også et tegnerom i første etasje. Her lar vi kreativiteten flyte og barna tegner i sine egne tegnebøker, klipper og limer. På dette rommet er det også en koselig lesekrok, hvor vi har mange hyggelige stunder der de voksne leser for barna. Det siste rommet vi har i første etasje er lekerom, her finnes mange leker og utkledningstøy så barna kan teste ut sine teaterkunster og forvandle seg i noen andre for en stund.

I annen etasje finnes det også mye morsomt som barna kan finne på. Vi har et byggerom hvor barna kan bygge med forskjellige konstruksjonsleker og vi har hatt flere konkurranser om hvem som kan bygge det høyeste tårnet. Et klosserom ble også introdusert i år, her melder barna seg på for en hel dag og kan bygge store hus og andre konstruksjoner som er nesten ekte hus! Dette har vært en stor suksess og vi har alltid barn som står i kø for å være med. Spillrom er også et populært rom i andre etasje, her har vi mange spill og puslespill samt et fuglehus hvor vi får besøk av et mangfold lokale fugler. Et fullt utstyrt kjøkken finnes også i andre etasje, dette bruker Blerime sammen med mindre grupper for å med små matprosjekter etter hvert.

Skoleåret 2019-20 bruker vi også tredje etasje. Der har vi flere garderobeplasser til barna og har åpnet hobbyrommet hvor Maria Luisa og Fanny syr, limer, maler, klipper, gipser osv. med barna. Vi er veldig stolte av de forskjellige aktivitetene vi tilbyr på dette rommet, og flere av dem er knyttet opp mot hva barna gjør på skolen. Her er også møterom for FRIO sin miljøgrupp

Vi har også tilgang til den nedre gymsalen på skolen som blir hyppig brukt. Her har vi forskjellige aktiviteter som stikkball, hinderløype, fotballkurs, innebandy og frilek. Dette har blitt et veldig populært sted for barna som trenger å få ut litt energi. Alle barna på FRIO har mulighet til å være ute i skolegården til enhver tid. Her er det alltid flere voksne som har aktiviteter som klatresisten, fotball, hoppetau, klatring og turning.

Garderobeplasser:

Vi har valgt å ikke bytte om plassene til barna inne på Lille-FRIO etter innkjøringsukene før skolestart, dette gjør vi så barna vet hvor plassen sin er fra første dag og for at de kan bli godt kjent med andre barn som ikke går i klassen. Dette betyr at plassene på Lille-FRIO er etter gruppene vi hadde på sommerFRIO (hare, gaupe, rådyr osv.).

Spising:

Barna får tilbud om et mellommåltid fra FRIO når skolen er ferdig. Dette måltidet blir servert i klasserommene. Vi serverer variert mat (varm mat 4 dager i uken, en dag brødmat.) Når maten må serveres på en tallerken / bolle bruker vi barnas matbokser. Denne løsningen har vi valgt for å minimere oppvasktiden og likevel kunne servere varm mat. Måltidene varer i ca 15-30 minutter. Om dere opplever at barnet ikke blir mett av maten vi serverer eller ikke liker den er det fint om dere kan sende med ekstra matpakke. Vi prøver å bruke måltidene som arena for små gjetteleker, lesing eller musikk. Menyoversikt blir lagt ut annenhver uke på hjemmesiden vår under fanen "Aktuelt".

Rutiner:
Når barna er ferdig på skolen møter Lille-FRIO ansatte dem i klasserommene med mat, spisingen foregår der og vi serverer FRIO-maten i matboksene til barna så vidt det lar seg gjøre. Etter spisingen er det viktig at de tar med seg det de skal ha med seg hjem ned på Lille-FRIO. Vi prøver å minne dem på å ta med seg jakker, sko, hjelm, sekk osv. Barna blir krysset inn på Lille-FRIO og henger fra seg på plassene sine. Etter det har de frie tøyler til å drive med de aktivitetene som de selv ønsker. Om det er kurs, blir barna sendt til dit. Når dere henter barna er det viktig at dere krysser dem ut, dette er for at vi skal ha kontroll over hvor mange barn vi har til enhver tid, i tilfelle brannøvelse eller evakuering. Hentes barna før 15:45 vil krysselistene henge rett innenfor inngang til Lille-FRIO, etter dette har vi en krysseansvarlig ute (oransje vest). Ved sekketid kl.15:30-15:45 tar barna med seg sekkene ut og stiller dem opp utenfor gymsalinngangen (mellom Lille-FRIO og A-inngangen). Hvis det regner så setter vi sekkene i skuret.

Beskjeder: Vi tar alltid utgangspunkt i at foresatte henter barna. Hvis noen andre skal hente barna er det viktig at dere gir beskjed. Beskjeder skal bli sendt til skoleSMS: kodeord: ILAAKS med beskjeden til telefonnummer: 41716112 før kl. 12.30. Andre beskjeder eller spørsmål kan sendes til Kristina (baseleder) på tlf: 47 62 11 39. Tor (uteansvarlig) er også tilgjengelig på ettermiddagen ved uforutsette hendelser på tlf: 47 62 13 26. 

MorgenFRIO FRIO er også åpent om morgenen og dette er et tilbud for FRIO-barna mellom kl. 07:30-08:30. På MorgenFRIO er barn fra alle trinn (1.-4.) samlet på Lille-FRIO, her er det Erlend og Mihiri som spiller spill, leker, syr og tegner med barna. Etter kl. 08:30 blir Lille-FRIO stengt fram til skoledagen er slutt og det er derfor ikke anledning til å hente eller legge fra seg ting i garderoben etter kl. 08:30. Garderobene brukes ikke på MorgenFRIO; da setter vi sekker og yttertøy i gangen i 1. etasje. Andre etasje vil være stengt om morgenen, inkludert garderobene.