Hovedseksjon

Midi FRIO: 2. trinn

 

MidiFRIO-basen:
MidiFRIO holder til i gangen i 2. etasje, der klasserommene til 2B og 2C er. Vi har ulike aktivitetstilbud i de forskjellige rommene: klasserom 114 er "tegnerommet", her foregår det rolige bordaktiviteter, tegning, klipping og liming av mange fine prosjekter. Grupperom 113 brukes som "byggerom", her kan barna eksperimentere med forskjellige konstruksjonsleker og kan jobbe med det hele uken (knasedag på fredager. Grupperom 112 er det populære "lekerom" hvor vi har samlet en del utkledningstøy, lekekjøkken og diverse koseting som innbyr til rollelek. Dette skoleåret bruker vi grupperom 111 som "roligrom" for 2.-4. trinn hvor barna som er slitne etter en lang undervisningsdag kan trekke seg litt tilbake med en bok eller rolig musikk.

Andre oppholdssteder:
Vi deler også noen oppholdssteder med StoreFRIO, dvs. 3. og 4. trinn. Musikkrommet i underetasjen  brukes som hobbyrom med perling og sybord. Vi bruker teatersalen for ulike aktiviteter som bordtennis, sjakk og dans, og vi deler også gymsal med både Lille og StoreFRIO. Leksetiden på mandager og onsdager foregår i klasserom 111 i samme gangen. Skolegården er fritt frem for alle baser til enhver tid.  

Garderobeplasser:
Barna i 2B og 2C bruker skolens garderobeplassene siden de er på MidiFRIO-basen. Med andre ord, trenger ikke barna å ta med seg sekk o.l. når de er ferdig på skolen. 2A og 2D har fått tildelt plasser av FRIO ved sløydgangen der tegnesalen /keramikkrom ligger. Når skolen er ferdig tar de med yttertøy og sekk ned dit, skift og lignende kan ligge på skoleplassen i 2. etasje. Blir barnet hentet før kl. 15:45 henger som regel sekken på garderobeplassen, etter kl. 15:45 er det "sekketid", da tar barna med seg sekkene og setter de langs gjerdet ved B-inngangen.

Beskjeder til FRIO:
Vi tar alltid utgangspunkt i at foresatte henter barna. Hvis noen andre skal hente barna er det viktig dere gir beskjed. Beskjeder skal bli sendt til skoleSMS (417 16 112) før kl. 12:30. Kodeord for at beskjeden kommer fram til FRIO er: ILAAKS. Andre beskjeder eller spørsmål kan sendes til baselederen Emilie (476 06 481) i kontortiden hennes fra 11:30-13:00. Husk at baseledere er opptatt med barn om ettermiddagen, så om dere vil snakke med dem er det lurt å ta den telefonen om morgen. Om ettermiddagen er uteansvarlig Tor også tilgjengelig ved uforutsette hendelser eller nødsituasjoner (476 21 326).

Spising:
Barna får tilbud om et mellommåltid fra FRIO når skolen er ferdig. Dette måltidet blir servert i klasserommene. Vi serverer variert mat, alt fra grovbrød og pasta til indiskgryte og havregrøt. Meny blir forandret annenhver uke og blir lagt ut på hjemmesiden. Når maten må serveres på en tallerken / bolle bruker vi barnas egne matbokser til dette. Måltidene varer fra 15-25 minutter. Vi prøver å alltid bruke måltidene som arena for små gjetteleker, lesing eller musikk. I menyen legger vi alltid tilrette for intoleranser og allergier, men vi må ha informasjon om dette fra foreldrene.

Kryssebord:
I B-inngangen har vi ett bemannet kryssebord som gjelder for både Store- og MidiFRIO. Krysseansvarlig har oversikt over alle gå-hjem-avtaler, beskjeder, spilletimer/treninger (så lenge vi har blitt informert om det) og ser til at dette overholdes. Her skal ALLE barn (2.-4. trinn) krysses ut når de forlater FRIO. Går barnet hjem selv, krysser de seg selv ut (dvs. de sier ifra til kryssebordsansvarlig at de går), hentes barnet, ønsker vi at den som henter krysser ut. Dette er en sikkerhet for oss på FRIO og dere foreldre.

MorgenFRIO:
FRIO er også åpent om morgenen og dette er et tilbud for FRIO-barna mellom kl. 07:30-08:30. På MorgenFRIO er barn fra alle trinn (1.-4.) samlet på Lille-FRIO, her er det Erlend og Mihiri som spiller spill, leker, syr og tegner med barna. Etter kl. 08:30 blir Lille-FRIO stengt fram til skoledagen er slutt og det er derfor ikke anledning til å hente eller legge fra seg ting i garderoben etter kl. 08:30. Garderobene brukes ikke på MorgenFRIO; da setter vi sekker og yttertøy i gangen i 1. etasje. Andre etasje vil være stengt om morgenen, inkludert garderobene.