Lille FRIO: 1.trinn

På FRIO har vi et fast og forutsigbart grunntilbud og aktiviteter som barna kan fritt velge mellom. Dessuten har vi kursperioder flere ganger i løpet av skoleåret hvor assistentene planlegger og gjennomfører forskjellige kurs som for eksempel forming, ABall1, etc. Her må barna meldes på av foreldrene som får kursprogrammet via epost. På Lille FRIO er kurstilbudet litt mindre omfattende enn på Store FRIO siden barna har erfaringsmessig nok å gjøre med å bli "husvarme".  Mellom kursperiodene har vi "temauker" hvor vi jobber med diverse tema litt intensivere og på forskjellige områder. Ofte tar vi opp tema som skolen jobber samtidig med, men det hender også at vi finner på noe eget. I temaukene kan barn velge å være med eller ikke på aktivitetene som tilbys.

I tillegg samarbeider vi med Oslo Musikk- og Kulturskole som har billedkunst og dans og drama og Oslo sjakkklubb som arrangerer sjakk-kurs hvert år (betalingskurs i FRIO-tiden). Påmelding til disse kurs skjer via nettsidene til arrangører.