Lille FRIO: 1.trinn

LilleFRIO-basen:

LilleFRIO holder til ved D-inngangen. Vi er så heldige å ha hele bygget for oss selv, og vil etter hvert ta i bruk alle tre etasjene. Vi har mange aktiviteter i de forskjellige rommene. I 1. etasje har vi perle- og syrom, tegnerom og dukke-/rollespill-rom, samt «voksenrommet» for de ansatte. I 2. etasje har vi byggrom, leserom og spillrom, samt kjøkken. Funksjonene for rommene i 3. etasje er enda ikke satt, men det blir spennende når disse åpnes!
LilleFRIO disponerer skolens nedre gymsal om ettermiddagen og bruker den kun for 1.-klassingene! Denne har inngang både utenfra, fra 1. etasje og fra 2. etasje. Ved gymsalen setter vi skoene pent i trappen før vi går inn. Skolegården brukes av alle barn på FRIO, fra 1.- til 4.-klasse. Det er kun barn som går på FRIO som kan være i skolegården etter at skolen er ferdig.

Garderobeplasser:

Alle barn har sin egen garderobeplass på LilleFRIO.
De er delt som følger: 1A har garderobe i 3. etasje, 1B og 1C i 2. etasje og 1D i 1. etasje. Disse brukes ikke på MorgenFRIO; da setter vi sekker og yttertøy i gangen i 1. etasje. 2. og 3. etasje vil være stengt om morgenen, inkludert garderobene. Når skolen er ferdig henter ansatte på LilleFRIO barna utenfor klasserommene deres. Barna må ta med seg alt de skal ha med seg hjem; sekk, klær, sko, hjelm etc. De ansatte krysser barna inn. Blir barnet hentet før kl 15.30 henger som regel sekken på garderobeplassen, mens den etter 15:30 er å finne ute. Ved «sekketid» kl. 15.30/15.45 tar barna med seg sekkene og det de skal ha med seg hjem ut. Når det er fint vær henger sekkene på gjerdet ved inngangen, og hvis det er regn ligger de i «skuret». Husk å hjelpe barna med å ha med seg det de trenger til både skoledagen og FRIO.

Spising:

Barna får servert mat hver dag fra kl. 14.00 på LilleFRIO. Maten varierer fra dag til dag, og vi oppfordrer barna til å spise denne maten og til å smake på nye ting. Vi sitter rundt bord på kjøkkenet og i spillrommet. Det er også mulig å spise utendørs, og da skal barna sitte ned mens de spiser. Minn gjerne barnet ditt på at de må oppsøke kjøkkenet eller spillerom for å spise. 

Henting:

Ved henting er det foresattes ansvar å krysse barnet ut på krysselisten som henger i inngangen til LilleFRIO. Dette er svært viktig med tanke på brannrutiner! Vi tar utgangspunkt i at det er foresatte som henter. Hvis noen andre skal hente barnet, må vi ha beskjed om dette fra foresatte på forhånd – før kl. 12.30. Send SMS til Siri (baseleder) på tlf: 47 62 11 39, eller unntaksvis ved uforutsette hendelser om ettermiddagen til beskjedtelefonen til Tor (som er utendørs) på tlf: 47 62 13 26. 

MorgenFRIO

På MorgenFRIO går det barn fra 1.-4.- klasse. Da er 1. etasje åpen, og vi legger sekkene i gangen ved siden av «voksenrommet». Åpningstiden er kl. 07.30-08.30. Etter kl. 08.30 vil LilleFRIO være stengt fram til etter skoletid, og det er derfor ikke anledning til å hente/legge fra seg i garderobene etter 08.30.