Midi FRIO: 2. trinn

MidiFRIO-basen:
MidiFRIO holder til i gangen i 2 etasje, der klasserommene til 2A og 2C er. Vi har ulike aktivitetstilbud i de forskjellige rommene, klasserom 114 er «tegnerom», grupperom 113 er «byggerom», grupperom 112 er «leke/spill rom», klasserom 111er et flerbruksrom, og blir nå brukt til leksehjelp på tirsdager, og pokemonspill på fredager. (Det er altså tillat å ha med pokemonkort kun på fredager.)  

Andre oppholdssteder:
Ellers deler vi også noen oppholdssteder med StoreFRIO, dvs. 3. og 4. trinn. Musikkrom i underetasjen (i gangen til kantina) brukes som hobbyrom med perling og sybord. Kantinen benyttes også av StoreFRIO, og er deres hovedbase. Vi deler også øvre gymsal med StoreFRIO, og skolegården er fritt frem for alle baser.  

Garderobeplasser:
Her på MidiFRIO bruker 2A og 2C garderobeplassen de allerede har tildelt fra skolen. Med andre ord, trenger ikke barna å ta med seg sekk o.l. når de er ferdig på skolen. 2B derimot, har fått tildelt plasser av FRIO nede i gangen til kantina, altså de plassene som er nærmest døra mot kantina. Når skolen er ferdig tar de med yttertøy og sekk ned dit, skift og lignende kan ligge på skoleplassen i 2 etg. Blir barnet hentet før 15:30 henger som regel sekken på garderobeplassen, etter 15:30 er det «sekketid», da tar barna med seg sekkene og lekker de langs gjerdet ved B-inngangen. 

Spising:
Barna får servert mat hver dag på FRIO. Vi er i en situasjon nå, at alle FRIO-barna slutter til samme tid på skolen tirsdag, onsdag og torsdag. Disse dagene servere vi brødmat, og for å lette på «trykket» og unngå lange køer i kantina, har vi en prøveordning nå med at midiFRIO spiser i klasserommene rett etter skoleslutt. Altså, barna blir sittende mens det kommer FRIO-ansatte med mat opp i klasserommene. Mandag og fredag blir det servert varmmat i kantina, da slutter trinnene til forskjellig tid og det vil ikke være like stor pågang.  

Kryssebord
I B-inngangen har vi ett bemannet kryssebord som gjelder for både Store- og MidiFRIO. Krysseansvarlig har oversikt over alle gå-hjem-avtaler, spilletimer/treninger og ser til at dette overholdes. Her skal ALLE barn krysses ut når de forlater FRIO. Går barnet hjem selv, krysser de seg selv ut (dvs. de sier ifra til kryssebordansvarlig at de går), hentes barnet, ønsker vi at den som henter krysser ut. Dette er en sikkerhet for oss på FRIO og dere foreldre. Minner om at beskjeder til baseleder om hjem-gåing må skje FØR 12.30 den dagen det gjelder.