Informasjon til høstens førsteklassinger

Aktivitetsskolen grønn logo (stor)

Velkommen til Lille-FRIO!

De første ukene på skolen eller Aktivitetsskolen er en spennende tid for både barna og dere som foresatte. Derfor prøver vi på FRIO å gjøre de første ukene i august så hyggelig og forutsigbar som mulig. Opplegget vårt skal sikre at barna føler seg trygge og blir kjent med både skolen og FRIO. Dette opplegget har vi brukt i to år og har fått mange gode tilbakemeldinger fra fornøyde barn og foreldre. Her kan dere lese om hva som venter dere 😊

 

NB! Siden ingen vet hvordan Covid-19 situajsonen kommer til å utvikle seg i løpet av de neste ukene kan det hende at opplegget må justeres med hensyn til smittevernsveilederen. Vi holder dere oppdater på utviklingen på denne siden.

 

Oppstart:

Vi har satt av faste startdager (alle mandager fra 1. august) for å sikre at gruppene kan starte sammen. Dette betyr at det ikke er mulig å starte andre dager enn disse, hvis ikke spesielle situasjoner oppstår. Barna blir delt inn i grupper (Rådyr, Ekorn, Ugle osv.) med en tilknyttet voksen som de skal være i helt frem til skolestart. (NB! Gruppene har IKKE noe sammenheng med senere klasseinndeling, men baserer seg på hvem som er påmeldt på hvilken dato!) I gruppene vil de ha mulighet til å bli godt kjent med andre førsteklassinger samt bli trygge på en FRIO-voksen.

 

Første dag på FRIO:

Når dere møter opp første dagen vil assistentene og baseleder møte dere i skolegården. Her får dere for første gang se hvem som skal ha ansvaret for deres gruppe. Baseleder vil gå rundt og hilse på alle barna, samt ta bilder av dem slik at alle får bilde på plassen sin. Så har vi gruppevis omvisning for både foresatte og barna. Barna får en plass med eget navneskilt på hvor de kan henge fra seg sekken og får se alle de tre etasjene på Lille FRIO. Når omvisningen er over, vil gruppen samles i et rom der de har bli-kjent leker og den voksne vil svare på spørsmål fra både store og små. Så fortsetter dagen som alle andre dager under oppstartsperioden. (se dagsrytme nedenfor)

 

Dagsrytme:

Når barna har blitt delt inn i grupper vil dere få tilsendt gruppenavn samt oversikt over dagsrytme for hver enkel gruppe. De fleste dager vil foregå slik:


(1) en aktivitet på en av Lille FRIOs rom slik at de blir kjent med rommet og lekene som er der.
(2) Samling i gymsalen med voksene og andre grupper for å bli kjent med regler på FRIO samt barn som er i andre grupper.
(3) Spising sammen med gruppen sin.
(4) Friminutt, Lille FRIO har friminutt før 2.-4. trinn så de kan leke i skolegården alene.
(5) Ekskursjon i skolen, her vil barna ha mulighet til å bli kjent med klasserom, bibliotek, hilse på ledelsen, helsesøster, vaktmester osv. Dette er en ypperlig mulighet for dem til å bli kjent med skolen, ansatte og skolebygget.
(6) Vi serverer et måltid som blir spist sammen med gruppene.
(7) Frilek resten av dagen.

 

Vi gleder oss til å bli kjent med de nye førsteklassingene!

Hilsen alle oss på FRIO


 

 

Eksempeldagsplan første dag

Foresatte får tilsendt dagsrytme og informasjon om hvordan oppstartsdagen kommer til å være. Dette ser litt annerledes ut i forhold til klokkeslett, etc, men her kan dere se eksempeldagsplan.

Dagsrytme for GAUPE

 

tegning av ulv
Tegning av brun bjørn
tegning av rådyr
tegning av hare
Tegning av et ekorn
Tegning av rev