FRIOkurs

Ved siden av vår daglig grunntilbud tilbyr FRIO egne kurs to ganger i året, i høst- og vårsemesteret. Disse kursene blir planlagt og gjennomført av FRIO-assistentene som bruker sin kunnskap, utdanning, personlige fritidsinteresser for å formidle spennende ting til barna. Derfor er ingen kurskatalog helt likt de som var! Foresatte får som regel kurskatalogen tilsendt som e-post med ønske å diskutere kurstilbudet med barna hjemme. På den måten prøver vi å sikre at både interessene til barna og familiens hverdagslogistik blir ivaretatt.

Neste kursperiode starter etter vinterferie.