Hovedseksjon

FRIOmeny

Matservering på FRIO er i gang som vanlig igjen!

Dere finner oppdatert menyoversikt på denne siden hver uke. Vi serverer varm mat alle dager. Spising foregår som regel rett etter undervisning i klasserommene. Barna bruker egen matboks / lokk til matboks som tallerk. Om barnet har en form for matintoleranse / allergi vi bør vite om gi beskjed i starten av skoleåret på FRIOavtalen eller ta kontakt med AKS-leder / baseleder. 

FRIOmeny uke 24