Helsesøster

                        Kristin Tronstad                     Thea Borge

                                  Kristin Thronstad                                                 Thea Borge

 

Åpningstid: Fra kl.08.30-14.30 Mandag - Fredag

Helsesøster: Kristin Tronstad / 982 65 313 (man, tirs, ons og fre)
Helsesøster: Thea Cecilie Borge / 902 67 698 (tirs, ons, tors og fre)

Lege Ingunn Haakerud (treffes gjennom helsesøster) 

 

                                      Skolehelsetjenesten ved Ila skole


Alle barn og unge har krav på skolehelsetjeneste ved den skolen de går på. Barna kan komme til helsesøster uten timeavtale.

Elevene følges opp etter et fast program anbefalt av Statens helsetilsyn. Programmet inneholder vaksinering, helseundersøkelser, undervisning og individuell og gruppebasert veiledning.

Alle elever får tilbud om vaksinasjon ut i fra nasjonale retningslinjer.

Skolehelsetjenesten har en sentral rolle i kommunens folkehelsearbeid. Skolehelsetjenesten består av helsesøster som er tilstede på skolen faste dager. Helsesøster er sykepleier med videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid. I tillegg har de fleste av helsesøstrene i bydel St. Hanshaugen videreutdanning i kognitiv adferdsterapi. Derfor kan vi i større grad enn før, følge opp barna bedre og lenger ved psykiske utfordringer. Fysioterapeut er tilstede ved behov. Skolelege og ergoterapeut er tilknyttet tjenesten. Kontakt formidles via helsesøster.

Vi er tilgjengelig for elever som strever med ulike helseproblemer, og oppfordrer foreldre/foresatte og elever til å ta kontakt ved spørsmål og behov for veiledning eller oppfølging. Der det er aktuelt, henvises barn videre til andre samarbeidsinstanser. Vi samarbeider blant annet med foresatte, skolen, fastlege, barne- og ungdomspsykiatrien (BUP), skoletannlege, PP tjenesten og barnevernet.

Behandling av sykdom og skader henvises til fastlege eller legevakt. 

Alle som jobber i skolehelsetjenesten har taushetsplikt (j.fr helsepersonelloven).

 

Informasjon om lus

I dokumentet nedenfor kan dere se konkret beskrivelse av hvordan man enklest og best bekjemper hodelus. Hodelus er ikke skadelig, men er ubehagelig og plagsomt. Det er også viktig at vi forhindrer at hodelusen sprer seg.

 

Her finner du sentral informasjon om skolehelsetjenesten i kommunen.