SkoleSMS

SkoleSMS

Når brukes Skole-SMS?

  • Foresatte kan bruke Skole-SMS til beskjed om fravær til kontaktlærer.
  • Skolen bruker Skole-SMS til viktige påminnelser og fellesbeskjeder.

Skole-SMS er et bra verktøy for skolen å raskt nå alle foresatte. Det er derfor viktig at alle foresatte har gitt oppdatert kontaktinformasjon til skolen.

På grunn av personvernhensyn kan du ikke skrive noe om grunnen til fraværet. Appen og øvrige kommunikasjonskanaler i Skoleplattform Oslo skal ikke brukes til å sende sensitive personopplysninger, som ditt barns helseopplysninger. Det holder å si at barnet ikke kommer på skolen i dag.

Hvordan sende SMS til skolen?

ILA [klasse] [tekst] til telefonnummer 417 16 112

Eksempel: ILA 3B Fredrik er borte fra skolen i dag, hilsen far (benytt gjerne fullt navn!).

I tillegg kan skolens personale nås på epost og/eller jobbtelefon. Listen med kontaktinfo ligger under fanen Om skolen -> Skolens ansatte.