SkoleSMS

SkoleSMS

Når brukes Skole-SMS?

  • Foresatte kan bruke Skole-SMS til beskjed om fravær til kontaktlærer.
  • Skolen bruker Skole-SMS til viktige påminnelser og fellesbeskjeder.

Skole-SMS er et bra verktøy for skolen å raskt nå alle foresatte. Det er derfor viktig at alle foresatte har gitt oppdatert kontaktinformasjon til skolen.

Hvordan sende SMS til skolen?

ILA [klasse] [tekst] til telefonnummer 417 16 112

Eksempel: ILA 3B Fredrik er borte fra skolen i dag, hilsen far (benytt gjerne fullt navn!).

I tillegg kan skolens personale nås på epost og/eller jobbtelefon. Listen med kontaktinfo ligger under fanen Om skolen -> Skolens ansatte.