Hovedseksjon

Bekreftelse fra arbeidsgiver til foresatte i samfunnsviktig funksjon.

Foreldre som er ansatt i et samfunnskritisk yrke, må fremvise dokumentasjon fra arbeidsgiver som bekrefter at den foresatte har slik funksjon og når den ansatte har denne funksjonen for at barn skal få et fysisk tilbud på skolen. 

Dere finner et skjema som kan brukes her

Utfylt skjema bes sendes til assisterende rektor astrid.johnsruud@osloskolen.no og AKS-leder friederike.hundhausen@osloskolen.no.