Hovedseksjon

Flytte/søke skoleplass

Informasjon om flytting, skoletilhørighet og skolebytte finner du på Utdanningsetatens nettsider: Informasjon og skjemaer.