Levere og hente med bil

Hvis du skal levere eller hente barn med bil, er det best om du bruker av- og pålessingssonen i Herman Foss' gate. Der kan du stå i noen minutter mens barna går av eller på. Sonen er mellom de to parkering
forbudt - skiltene. Se bildet. Hvis vi kan unngå tvilsomme parkeringer i nærheten av portene kan vi få en enda tryggere trafikk for barna våre. På forhånd takk for samarbeidet!

Levere og hente med bil