Hovedseksjon

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø på Ila skole

Hjerte av lys

Her finner du Ila skoles handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø

Les om reglene for skolemiljø på Utdanningsdirektoratets nettsider. Regeleverket gir informasjon om hva skolen skal gjøre hvis en elev ikke har det trygt og godt på skolen, og om elever og foreldres mulighet til å melde saken til fylkesmannen.