Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø på Ila skole

Hjerte av lys

Endringer i regelverk om skolemiljø fra 1.8.2017:

Stortinget har vedtatt nytt regelverk om skolemiljø. Det nye regelverket gjelder fra 1. august 2017. Vi har laget et nytt rundskriv som blant annet gir informasjon om hva skolen skal gjøre hvis en elev ikke har det trygt og godt på skolen, og om elever og foreldres mulighet til å melde saken til fylkesmannen. 
Endringer i regelverket kan du se her.

Her finner du Ila skoles handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø.