Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø på Ila skole

Hjerte av lys

De nye reglene om skolemiljø trådte i kraft 1. august 2017. Regeleverket gir informasjon om hva skolen skal gjøre hvis en elev ikke har det trygt og godt på skolen, og om elever og foreldres mulighet til å melde saken til fylkesmannen.

Les mer her på Utdanningsdirektoratets nettsider

Her finner du Ila skoles handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø.