Rektor har ordet

Ilategning

Ila skole 2018-2019 Foreldreinformasjon

Velkommen til et nytt skoleår! Vi ser fram til at skolen blir fylt opp av elever etter en lang sommerferie. Det er veldig hyggelig å se igjen "kjente" elever, samtidig som vi ønsker alle nye elever og deres foresatte hjertelig velkommen til Ila skole.

Vi håper det blir et år fylt av mestring og læringsglede.

"Det gule slottet på St. Hanshaugen"

Vi er utrolig stolte av skolen vår og sier ubeskjedent at den skinner både utvendig og innvendig. Vi setter stor pris på at denne 102-åringen blir tatt godt vare på.

Skolen har fått nye blendingsgardiner og flere vinduer er malt. Gymsalen har fått støyreduserende matter, og rett før sommeren ble fasaden renset og spylt. En annen svært gledelig nyhet, er at sykkelstativene er på plass. I Elias Blix gate er det nå mulighet for å parkere sykkelen.

Ledelsen på Ila skole: Grete Holm slutter som leder på Ila skole 1.september og blir rektor i Bærum. Kamilla Eide Ahmed vil i høst fungere i stillingen som undervisningsinspektør. Kamilla vil ha hovedansvar for 1. og 2.trinn, mottak- og alfabetiseringsklasser som vi kaller "velkomstklasser". Assisterende rektor Hanne Pryser er nærmeste leder for 5.-7.trinn og rektor Nina Solbakken som i tillegg til å ha totalansvaret, vil følge trinn 3 og 4 spesielt.

AKS-leder er Friederike Fischer og baseledere er Kristina Sandbrekkene Olsen (1.trinn), Emilie Berge Appelquist for 2.trinn, og Svein Marius Enge som er baseleder for 3. og 4.trinn.

Andre ansatte: I skoleåret 18/19 har Sissel Olsen og Mari Langsveen permisjon, mens Maria Bjørkenes er tilbake etter 2 år i utlandet.  Vi har fem nye lærere: Monica Carstensen (spesialpedagog), Jørgen Rudolph (kontaktlærer 2.trinn) og Margrete Hefre Lie (kontaktlærer 3.trinn), Peder Skeidsvoll (musikklærer m.m.),Tonje S. Syversen (faglærer i K/H m.m.).

Våre nye skoleassistenter er Marthe Eskedal Pedersen og Yulie Dima.

Kapasitet: Ila skole har pr august totalt 525 elever fordelt på 22 ordinære klasser samt tre velkomstklasser. Vi har tre paralleller på 1. og 3.-7. trinn og fire paralleller på 2.trinn.  

Det er en stor grad av mobilitet i vår bydel, og mange elever flytter både til og fra Ila skole.

Utearealet: Skolegården er blitt et flott sted å være for elevene våre både i skoletiden og ellers. Med opprustningen av Evald Ryghs plass og REMA-taket har Ila skole gode muligheter for fysisk aktivitet.  Med St. Hanshaugen og uteskolen på Skar kan Ila skole også tilby fine naturopplevelser. Selv om skolegården er en fin lekeplass, ser vi at det til tider er mye aktivitet på et begrenset areal. Vi prøver derfor ut en ordning hvor vi organiserer dagen slik at ikke alle elevene har friminutt på samme tid. Vi vil evaluere denne prøveordningen når ett år er gått.

Frukt – og grønt: Foresatte må selv gå inn på skolefrukt.no for å melde seg på ordningen. Skolen sørger for at elevene får frukten til spisefriminuttet.

 

Melk: Melkeordningen fungerer på samme måte ved at foresatte bestiller på nettet: Skolelyst.no

 

Trafikk: Rundt skolen vår er det mange parkerte biler og trange gater. Det gjør at trafikksikkerheten er utfordrende, og spesielt utsatt er de barna som går til skolen.

Vi vil henstille til de som henter eller leverer med bil at de gjør dette på en mest mulig trygg måte, og minner om at det er en strekning med skiltet av- og pålessingssone i Herman Foss gate på baksiden av skolen. Vi håper at alle følger denne henstillingen, og at vi kan hjelpe hverandre til å få en best mulig trafikksikkerhet rundt skolen vår.

Ett år med nytt regelverk om skolemiljø - nulltoleranse mot mobbing. Osloskolen skal kjennetegnes av trygge og gode læringsmiljøer preget av respekt, toleranse, likeverd og inkludering. Alle former for krenkelser og mobbing skal bekjempes.

Det er ingen tvil om at vi som ansatte og ledere på skolen har ansvar for å forebygge og stoppe mobbing. Vi legger vekt på:

  • å bygge opp et godt læringsmiljø på hele skolen
  • å følge nøye med på det som skjer på skolen for å avdekke mobbing
  • å løse mobbesaker raskt
  • å ha kontinuitet i arbeidet mot mobbing og prioritere det høyt

Det er også viktig å involvere hele skolemiljøet og engasjere elever og foresatte i arbeidet. Dersom alle parter deltar aktivt, er sjansen for å lykkes større. Vår visjon er inkludering, læring og ansvar. Alle voksne både i og utenfor skolen som har med barn å gjøre, må gjøre sitt ytterste for å fremme inkludering og forhindre at noen føler seg utenfor.

Arbeidet mot mobbing foregår forebyggende blant annet gjennom ulike tiltak som innebærer relasjonsbygging mellom lærer og elev og mellom elevene selv. Vi har årsplan i sosiale ferdigheter, trivselstiltak i friminutt, aktivitetsdager og månedlige arrangementer.

Vi håper på et godt samarbeid med dere foresatte slik at vi sammen kan løse slike saker på best mulig måte.

Kontakt med skolen: Lærerne er tilgjengelig på mobiltelefon i perioden 08.30 til 16.00. Selvfølgelig vil disse være avslått og læreren ikke tilgjengelig når undervisning pågår. Disse telefonnumrene ligger på hjemmesiden vår: ila@ude.oslo.kommune.no og du finner dem i Ilavis. Utenom arbeidstid vil dere kunne sende epost til de ansattes epostadresser.

Skolens telefonnummer er som før: Ila skole: 22 95 52 50 og Aktivitetsskolen:

22 95 52 50 

Jeg ser fram til enda et innholdsrikt og spennende år på Ila skole, og gleder meg til å samarbeide med dere alle. Vi har som mål at alle elever skal trives på skolen og samtidig utnytte sitt læringspotensial maksimalt.

Nina Solbakken

rektor