Skolen får ny adresse for post og e-post.

Ny epost og postadresse

Alle skriftlige henvendelser til skolen skal gå til våre nye adresser fra og med 22.01.2019.

E-post: postmottak@ude.oslo.kommune.no  
 
Postadresse:
Oslo kommune, Utdanningsetaten
Ila skole
Postboks 6127 Etterstad
0602 Oslo
 

Merk e-posten eller konvolutten med skolens navn.