Førskoledag

Gutt og jente, med skoleelementer

På bakgrunn av denne informasjonen, må vi organisere førskoledag på en annen måte enn tidligere. Vi utsetter besøket til uke 24. Dere vil få nærmere beskjed om dag, gruppeinndeling, klokkeslett m.m. i vanlig postforsendelse.

Møtet med dere voksne vil bortfalle og digital informasjon erstatter dette.

Med vennlig hilsen Ila skoles ledelse