Velkommen til nytt skoleår

Ilategning

1.dag på skolen er mandag 17.august. 1.klasse (skolestarterne) møter enten klokken 09:00 eller 10:00. Dere får beskjed på torsdag 13.08. om hvilket tidspunkt. Brev er sendt alle skolestartere.

Elever fra 2.-7.trinn møter 08:30.

Vi vil ta imot dere ute og gi tydelige anvisninger på hvor dere skal stille opp. Vi må be om at foresatte kun følger til porten. Det er fremdeles "gult nivå" og  tiltak i forbindelse med korona.

 

Velkommen!