Hovedseksjon

Lån og leie av skolens lokaler

Ila skole låner og leier ut sine lokaler til interne brukere og frivillige organisasjoner i henhold til Forskrift om utlån og utleie av skoler og andre kommunale lokaler til frivillige organisasjoner i Oslo kommune. Søknadsskjema finner du for nedlasting lengre ned på siden.

Foresatte ved skolen kan låne kantina til arrangementer for hele klassen eller trinnet til sine barn fra mandag-torsdag, gratis.

Eksterne kan leie:

  • gymsal for 500 kroner per time
  • kantine/personalrom for 550 kroner per time

Gymsal er tilgjengelig for utlån/utleie fra klokka 16.30-21.30.
Kantine/personalrom er tilgjengelig for utlån/utleie fra klokka 16.30-20.00.

Les mer om utlån/utleie av skolelokaler. 

Søknad om lån/leie:

Vi ber om at alle søknader om lån/leie av lokaler sendes til: postmottak@osloskolen.no.
Merk søknad med Ila skole.

Søknadsskjema for leie av skolen.