Åpen telefon for elever på Ila skole

Hjerte V

Har du behov for noen å snakke med, kan du kontakte sosiallærer Lisa på følgende måte:

Hjertetelefonen er åpen:

Onsdag 18/3 kl.12.00-15.00

Torsdag 19/3 kl.11.00-15.00

Fredag 20/3 kl.11.00-15.00