Administrasjon og ledelse

Ila skole

Kontor
E-post: ila@ude.oslo.kommune.no
Tlf:        22 95 52 50


Rektor

Rektor
Nina Solbakken
E-post: nina.solbakken@ude.oslo.kommune.no
Tlf:        901 82 725

Ass.rektorAss.rektor
Hanne Pryser
E-post: hanne.pryser@ude.oslo.kommune.no
Tlf:        922 93 284

 Kamilla EIde AhmedUndervisningsinspektør
 Kamilla Eide Ahmed
 E-post: kamilla.eide.ahmed@ude.oslo.kommune.no  
 Tlf:        951 47 222


AKS-lederAKS-leder
Friederike Hundhausen
E-post: friederike.fischer@ude.oslo.kommune.no
Tlf:        968 00 440 

Lisa Dahl   Sosiallærer
   Lisa Foslund Dahl
   E-post: lisa.foslund.dahl@ude.oslo.kommune.no  
   Tlf:        908 12 458

KontorlederKontorleder
Bjørn Skramstad Pryser
E-post: bjorn.skramstad.pryser@ude.oslo.kommune.no
Tlf:        930 69 253

SekretærKonsulent
Grace Veerakathy
E-post: grace.veerakathy@ude.oslo.kommune.no
Tlf:        22 95 52 50

KonsulentKonsulent
Anita Johansen
E-post: anita.johansen@ude.oslo.kommune.no
Tlf:        476 72 937