Administrasjon og ledelse

Kontor

E-post: postmottak@ude.oslo.kommune.no (Merk e-post med Ila skole) 
Tlf: 22 95 52 50

Ledelsen


Rektor
Nina Solbakken
E-post: nina.solbakken@ude.oslo.kommune.no
Tlf: 901 82 725Ass.rektor
Hanne Pryser
E-post: hanne.pryser@ude.oslo.kommune.no
Tlf: 922 93 284Undervisningsinspektør
Tone Iren Bunes
E-post: tone.iren.bunes@ude.oslo.kommune.no  
Tlf: 922 52 493

 


AKS-leder
Friederike Hundhausen
E-post: friederike.hundhausen@ude.oslo.kommune.no 
Tlf: 968 00 440 Sosiallærer
Lisa Foslund Dahl
E-post: lisa.foslund.dahl@ude.oslo.kommune.no  
Tlf: 908 12 458


Administrasjon: 


Kontorleder
Bjørn Skramstad Pryser
E-post: bjorn.skramstad.pryser@ude.oslo.kommune.no
Tlf: 930 69 253


Konsulent
Grace Veerakathy
E-post: grace.veerakathy@ude.oslo.kommune.no
Tlf: 22 95 52 50


Konsulent
Anita Johansen
E-post: anita.johansen@ude.oslo.kommune.no
Tlf: 928 67 056

Renholdsleder
Armend Muzlijaj
E-post: armua008@osloskolen.no 
Tlf: 458 13 443

Vaktmester
Thomas Moe
E-post: thmoa022@osloskolen.no 
Tlf: 477 82 698