Hovedseksjon

Skoletannlegen

Tannlegestol

 

 

Alle elever har tilbud om gratis skoletannlege.

Oslo skole har tilbud om gratis skoletannlege til alle sine elever gjennom Sagene tannklinikk. Elevene vil bli innkalt til årlig undersøkelse.

  • Adresse: Geitmyrsv. 71Telefon 22 85 22 73
  • Tannklinikken har åpningstid kl. 08.00–15.00.

Det er også akutt beredskap alle dager kl. 13.00–15.00 på Spesialavdelingen for tannskader i tannklinikken Tøyen senter.

  • Adresse: Kolstadg.18
  • Telefon 23 43 01 00

Les mer om tannhelse og tannlege på Oslo kommunes nettsider