Skoletannlegen

Tannlegestol

 

 

Alle elever har tilbud om gratis skoletannlege.

Oslo skole har tilbud om gratis skoletannlege til alle sine elever gjennom Sagene tannklinikk. Elevene vil bli innkalt til årlig undersøkelse.

  • Adresse: Geitmyrsv. 71Telefon 22 85 22 73
  • Tannklinikken har åpningstid kl. 08.00–15.00.

Det er også akutt beredskap alle dager kl. 13.00–15.00 på Spesialavdelingen for tannskader i tannklinikken Tøyen senter.

  • Adresse: Kolstadg.18
  • Telefon 23 43 01 00

Les mer om tannhelse og tannlege på Oslo kommunes nettsider