Hovedseksjon

Skolekorps

Korpset har nå ca 60 musikanter fordelt på rekrutter, aspiranter, juniorer og hovedkorpsmusikanter. I korpset kan alle være med, og det er flott å se at barn og ungdom samles og spiller musikk sammen. Mange av musikantene våre kommer fra Ila skole. Musikantene våre trives i korpset og blir værende.

Vi spiller masse morsom musikk, alt fra vanlige korpsmarsjer, til klassisk, moderne, pop og rock. Noen ganger øver vi litt ekstra for å arrangere musikaler og konserter som framføres for skolene, foreldre og nærmiljøet. Alle musikantene får enkeltundervisning på instrumentet sitt av dyktige, høyt utdannete instruktører: 30 minutter hver uke.

Dette er den beste undervisningen på enkeltinstrumenter barn og unge kan få. Samspilløvelsene for junior- og hovedkorps foregår for tiden på Bolteløkka skole, aspirantkorpsøving og enkelte seminarer skjer på Ila. Nesten alle individuelle spilletimer for musikanter fra Ila skole, foregår på Ila skole, og mange får time i FRIO-tid og blir hentet til øving i samarbeid med FRIO-personalet.

For mer informasjon, se korpset hjemmeside: www.ibkorps.no

Spørsmål kan rettes til: 
Styreleder Hallvord Reier Michaelsen Steen
E-post: styreleder@ibkorps.no 
Tlf. 486 03 894

Skolekorps