Hovedseksjon

FAU

Baksiden av Ila skole

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) består av representanter fra hver klasse. Vi forsøker å gjøre skolen enda bedre ved å engasjere oss i skolehverdagen til barna våre. FAU sitt fremste mål er et trygt, inkluderende og godt læringsmiljø preget av trivsel.

FAU-representant:

De som er valgt som FAU-representanter under høstens foreldremøter møtes normalt første mandag i måneden. 

Foreldrekontakt:

Foreldrekontaktene er også en viktig ressurs for samarbeidet mellom foreldrene og skolen innenfor hver enkelt klasse. 

Innspill til FAU:

FAU jobber med det foreldrene er opptatt av med det formål å skape en god skolehverdag. Vi er helt avhengige av innspill fra foreldrene for å gjøre en god jobb. Ta kontakt med din klasses FAU-representant eller direkte med FAU-styret dersom du ønsker å ta opp noe til diskusjon. Alle foreldre er velkomne til å delta på FAU-møtene.

FAU på Ila skole jobber bl. a. med:

  • Det fysiske skolemiljøet 
  • Trafikkforhold og sikkerhet
  • Det sosiale skolemiljøet, sosiale tiltak for foreldre og elever
  • Nærmiljøet rundt skolen