Skolemiljøutvalget

Elever og foreldre skal være i flertall i utvalget. Utvalget skal gi råd til skolen i arbeidet med skolemiljøet, men har ikke rett til å fatte bindende vedtak. Skolemiljøutvalget kan også be skolen sette inn tiltak for å bedre det fysiske og det psykososiale miljøet på skolen.

Alle grunnskoler og videregående skoler har plikt til å ha et skolemiljøutvalg.

Les mer om skolemiljøutvalg på Utdanningsdirektoratets sine sider

SMU - skolemiljøutvalg

Ila skoles SMU har følgende medlemmer i 2016/2017:

Drawing of a city