Hovedseksjon

Skolemiljøutvalget

Elever og foreldre skal være i flertall i utvalget. Utvalget skal gi råd til skolen i arbeidet med skolemiljøet, men har ikke rett til å fatte bindende vedtak. Skolemiljøutvalget kan også be skolen sette inn tiltak for å bedre det fysiske og det psykososiale miljøet på skolen.

Alle grunnskoler og videregående skoler har plikt til å ha et skolemiljøutvalg. Les mer om Skolemiljøutvalget her.

SMU - skolemiljøutvalg

Ila skoles SMU har skoleåret 22-23 følgende medlemmer:

Eksterne: Gunnar Solem (fast) og Michaela Getz (vara)
Foresatte: Heidi Ruud Ellingsen og Sook Berge Buer
Elever: Frida Garcia Langmark og Petra Løkenflaen Vogt
Ansatt: Maria Günther Bjørkenes

Skolens ledelse: Arild Johnsen

Referater