Hovedseksjon

Skolens historie

Ila skole er tegnet av Bredo Berntsen hos stadsarkitekten. Første februar 1912 ble det bevilget kr 90.500,- til tomt til den nye skolen. Eiendommen i Fougstads gate 10 ble kjøpt fra Eugenias Stiftelse. Målebrevet fra 1912 viser at den var på 10.108,2 kvm. I 1913 bevilges kr 968.500,- til bygninger og kr 37.000 til grunn- og gatearbeider. Omkostningene til det nye skoleanlegget ble på kr 1.070.925,-.

Da hadde skolen 50 klasserom, 19 spesialrom foruten kontorer, lærerværelse og leiligheter til vaktmester og overlærer. Mens skolen var under planlegging, ble den omtalt som Fougstadgatens skole etter den nye veien som var anlagt på nedsiden av skolen.

Navnet Ila skole

Navnet Ila skole ble foreslått av skoleinspektøren i et forslag datert 14/5-1915 og ble etter noe diskusjon vedtatt. Skolen ble tatt i bruk 8. februar 1916. Ferdigattest forelå først 21/10-1920. Tunghørtskolen, opprettet i 1915 på Vaterland skole, ble i 1916 overflyttet til Ila skole og tildelt klasserom. Høyeste elevantall hadde Ila skole ca 1917. Da huset skolen 1465 elever.

Senere har tallet stadig endret seg. Slik tilfellet også var ved de fleste andre Oslo-skolene i årene 1940-1945, ble undervisningstilbudet sterkt redusert og undervisningen foregikk spredt på mange steder i byen. Det tok lang tid før skolehverdagen igjen ble normal for elever og lærere. I perioden 1960-1969 holdt også den midlertidige Ila Høyere Skole til i Fougstads gate 10. 

Nordisk nybarokk

Skolens byggstil er nordisk nybarokk. Bygningen har tre fløyer og fem etasjer. Trapperommene i hjørnene mellom fløyene er markert med store, runde tårn med høye tårnhjelmer og spir. Taket er brutt (Mansardtak) og tekket med skifer. Bygningens fasade ble pusset opp i 2005 - 2007.

Skolen fikk i perioden 2013-2015 en stor indre oppgradering. Nye gulvbelegg, ventilasjon, maling og utbedrede sanitærområder kom på plass. Skolegården fikk samtidig et solid løft sommeren 2015. Skolen ligger i det forholdsvis bratte terrenget ned fra St. Hanshaugen og med sine tårn er den et landemerke, synlig fra de østlige delene av indre by. Ila skole var den største skolen som var bygget i Kristiania og en av Nord-Europas største da den var ny.

Ila skole fylte 100 år i 2016. Foresatte, elever, lærere og øvrige inviterte gjester, feiret dagen i mai 2016 med aktiviteter og "100" meter med kake.

       100-årsfest

Foto: Ari Muzlijaj


Tidligere overlærere/rektorer

 • Kr. Andersen-Høntorp (1916-1929)
 • E. Trætteberg (1929-1941)
 • H. Borg (1945-1961)
 • Guttorm R Brekke (1961-1985)
 • Berit Lund (1986-1992(93))
 • Eva Baumann (1993-1998)
 • Morten Hagen (1998-2000)
 • Eva Baumann (2001-2007)
 • Laila Arntzen (2007-2009)
 • Rita Hellesjø Orderud (2009-2012)
 • Nina Solbakken (2012-2021)
 • Arild Johnsen (2021- )

Faktaboks

 • Bygget sto ferdig i 1916
 • Tegnet av arkitekt Bredo Berntsen
 • Høyeste elevtall 1465 (i ca 1917)
 • Skolen fylte 100 år i 2016