Hovedseksjon

Særskilt språkopplæring

  • Særskilt norskopplæring er en forsterket, tilpasset opplæring i norsk.
  • Tospråklig fagopplæring er opplæring i fag på norsk og på elevens morsmål.
  • Morsmålsopplæring er opplæring i elevens eget morsmål.

Les mer om særskilt norskopplæring her

Særskilt språkopplæring