Hovedseksjon

Samisk opplæring i Osloskolen

Denne rettigheten gjelder både i grunnskolen og på videregående skole. Det er valgfritt hvilket samisk språk barna velger, men rettigheten er begrenset til ett samisk språk.

Les mer om hvordan ditt barn kan ta del i samisk undervisning på Osloskolens side: https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/sprakopplaring/undervisning-i-samisk/ 

Påmeldingsfrist for neste skoleår er 15. mars.