Hovedseksjon

Kontakt AKS på Ila skole

Logo Aktivitetsskolen

 

Kontaktinformasjon FRIO:

Aktivitetsskolen Ila
Fougstadsgt 10
0173 Oslo

AKS-leder - Friederike Hundhausen, 968 00 440

Baseleder Lille FRIO (1. trinn) - Noel Léon Dalstein, 476 21 139 
Baseleder Midi FRIO (2. trinn) - Hooda Farah, 476 06 481
Baseleder Store FRIO (3. trinn) - Ellen Marie Barrault Grundt, 977 94 005
Baseleder Store FRIO (4. trinn) - Svein Marius Enge, vikar for Marius: Benjamin Tilleskjør, 477 84 417

Baselederne har kontortid fra kl.10:30 fram til undervisningen slutter. Helst ta kontakt om formiddagen, om ettermiddagen er baselederne opptatte på basen. 

NB! Daglige beskjeder må gis innen kl.12:30 dagen det gjelder! Vi aksepterer ikke "gå-hjem-beskjeder" formidlet av barn. Beskjeder til AKS / FRIO sendes via foreldre-appen IST Home