Kontakt AKS

Logo Aktivitetsskolen

Kontaktinformasjon FRIO:

Aktivitetsskolen Ila
Fougstadsgt 10
0173 Oslo

Telefoner:

AKS-leder - Friederike Fischer
Tlf: 968 00 440

Baseleder Lille FRIO - Siri Persdatter Sortland
Tlf: 476 21 139 (1. trinn) 

Baseleder Store FRIO, Midi FRIO- Tone Seltun
Tlf. 476 06 481 (2. trinn)

Baseleder Store FRIO - Rikke Jørgensen
Tlf.: 977 94 005 (3.+4. trinn)

Baselederne har kontortid fra kl.10:30 fram til skolen slutter. Helst ta kontakt om formiddag, om ettermiddagen er baselederne opptatt på basen. 

NB! Daglige beskjeder må gis innenfor 12:30 dagen det gjelder! Vi aksepterer ikke "gå-hjem-beskjeder" formidlet av barn.

Vi har en telefon til som brukes som beskjedtelefon ved morgenåpning (7:30-8:30) og unntaksvis ved uforutsette hendelser om ettermiddagen: 476 21 326

Felles epost for daglige beskjeder (blir sjekket til 12:30): AKS.Ila@osloskolen.no