Kontakt AKS

Logo Aktivitetsskolen

Kontaktinformasjon FRIO:

Aktivitetsskolen Ila
Fougstadsgt 10
0173 Oslo

Telefonnummer:

AKS-leder - Friederike Hundhausen
Tlf: 968 00 440

Baseleder Lille FRIO (1. trinn) - Kristina Sandbrekkene Olsen, 476 21 139
Baseleder Midi FRIO (2. trinn) - Emilie Berge Appelquist , 476 06 481
Baseleder Store FRIO (3.+4. trinn) - Svein Marius Enge, 977 94 005

Baselederne har kontortid fra kl.10:30 fram til undervisningen slutter. Helst ta kontakt om formiddagen, om ettermiddagen er baselederne opptatte på basen. 

NB! Daglige beskjeder må gis innen kl.12:30 dagen det gjelder! Vi aksepterer ikke "gå-hjem-beskjeder" formidlet av barn.

Beskjeder til AKS / FRIO: SkoleSMS (417 16 112) med kodeord ILAAKS (NB! Ett ord!) og så beskjed som må inneholde navnet og klasse til barnet.  

Ved uforutsette hendelser om ettermiddagen kan beskjedtelefonen i skolegården kontaktes under: 476 21 326.