Kontakt AKS

Logo Aktivitetsskolen

                                                                           

Kontaktinformasjon FRIO:

Aktivitetsskolen Ila
Fougstadsgt 10
0173 Oslo

Telefoner:

AKS-leder - Friederike Fischer
Tlf: 968 00 440

Baseleder Lille FRIO - Siri Persdatter Sortland
Tlf: 476 21 139 (Basetelefon 1. trinn) 

Baseleder Store FRIO, Midi FRIO- Tone Seltun
Tlf. 476 06 481 (2. trinn)

Baseleder Store FRIO - Rikke Jørgensen
Tlf.: 977 94 005 (3.+4. trinn)

Baselederne har kontortid fra kl.10:30.

Beskjed-telefon skolegård og under morgenåpning (gjelder alle barn): 476 21 326
Felles epost for daglige beskjeder (blir sjekket til 12:30):
AKS.Ila@osloskolen.no