Hovedseksjon

Elevrådet

  • Det er elevrådet sin oppgave å representere elevene på skolen overfor rektor og andre som bestemmer på skolen.
  • Det betyr at dersom det er noe du ikke er fornøyd med på skolen, kan du ta saken opp i elevrådet.
  • Det er vanlig at hver klasse velger sin elevrådsrepresentant i begynnelsen av skoleåret.
  • Elevrådsrepresentanten i din klasse kan ta opp saker du og klassen mener elevrådet bør ta videre med rektor.
  • Skolens ledelse besøker elevrådet jevnlig for å ha tett dialog med elevene om elevenes læringsopplevelser. 


Kontaktperson for elevrådet på Ila skole:

Maria Bjørkenes

Elevråd