Elevrådet

Elevråd

Det er elevrådet sin oppgave å representere elevene på skolen overfor rektor og andre som bestemmer på skolen.

Det betyr at dersom det er noe du ikke er fornøyd med på skolen, kan du ta saken opp i elevrådet.

Det er vanlig at hver klasse velger sin elevrådsrepresentant i begynnelsen av skoleåret.

Elevrådsrepresentanten i din klasse kan ta opp saker du og klassen mener elevrådet bør ta videre med rektor.

 

Kontaktperson for elevrådet på Ila skole er:

May Lisbeth Grønli