Trivselsundersøkelsen 2019

Høsten 2019 ble det gjennomført en trivselsundersøkelse for elever på 1.–4. trinn. Les mer om undersøkelsen på Oslo kommunes nettsider. 

Logg deg på som lærer og skoleadmin

Meld fravær på skole-SMS

Melding til 417 16 112Skolesms
Skriv kodeord ILA, klassesignatur og fraværsmeldingen (eksempler): 
ILA 1A Petter er borte fra skolen i dag 
ILA 2C Naadia er borte fra skolen i dag 
ILA 7B Lise er borte fra skolen i dag
Meldingen må være sendt minst en halv time før skolestart