Meld fravær på skole-SMS

Melding til 417 16 112Skolesms
Skriv kodeord ILA, klassesignatur og fraværsmeldingen (eksempler): 
ILA 1A Petter er borte fra skolen i dag 
ILA 2C Naadia er borte fra skolen i dag 
ILA 7B Lise er borte fra skolen i dag
Meldingen må være sendt minst en halv time før skolestart