Driftsstyret

Baksiden av Ila skole

Driftsstyret på Ila skole har 7 faste medlemmer som blir foreslått lokalt og oppnevnt i byrådet: 2 medlemmer fra de foresatte, 2 fra de tilsatte og 3 eksterne medlemmer. Driftsstyreleder på Ila skole er Trude Trønnes-Christensen. Rektor er driftsstyrets sekretær.

Driftsstyrets oppgaver er fastsatt i reglementet. Hovedoppgavene er å ha ansvar for:

  • å vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer
  • å vedta strategisk plan for skolen
  • å behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
  • å behandle resultater fra brukerundersøkelser
  • å påse at skolen driver skolebasert vurdering