Driftsstyret

Driftsstyret på Ila skole har 7 faste medlemmer som blir foreslått lokalt og oppnevnt i byrådet: 2 medlemmer fra de foresatte, 2 fra de tilsatte og 3 eksterne medlemmer.

Driftsstyreleder på Ila skole er Steffen Halvorsen Moen. Rektor er driftsstyrets sekretær.

Driftsstyrets oppgaver er fastsatt i reglementet.

Hovedoppgavene er:

  • å vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer
  • å vedta strategisk plan for skolen
  • å behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
  • å behandle resultater fra brukerundersøkelser
  • å påse at skolen driver skolebasert vurdering
Baksiden av Ila skole

Driftsstyrets medlemmer

Steffen Halvorsen Moen
Medlem foresatt (leder) valgt til 31.12.20

Sara Førde
Medlem foresatt valgt til 31.12.20

Bjørn Skramstad Pryser
Medlem ansatt valgt til 31.12.20

Terje Ilseth
Medlem ansatt valgt til 31.12.20

Håkon Flydal (H)
Medlem ekstern valgt til 31.12.21

Kenneth Lydersen (MDG)
Medlem ekstern valgt til 31.12.21

Margrethe Gustavsen (SV)
Medlem ekstern valgt til 31.12.21

Birgitte Sigmundstad
1.vara foresatte valgt til 31.12.19

Siv Hofsvang
2.vara foresatte valgt til 31.12.20

Grace Veerkathy
1.vara ansatte valgt til 31.12.20

Elisabeth Grundt
2.vara ansatte valgt til 31.12.20

Tora Dalheim (A)
1.vara eksterne valgt til 31.12.21

Fredrik Nielsen (MDG)
2.vara eksterne valgt til 31.12.21

Margrethe Aaby (H)
3.vara eksterne valgt til 31.12.21