Hovedseksjon

Driftsstyret

Driftsstyret på Ila skole har 7 faste medlemmer som blir foreslått lokalt og oppnevnt i byrådet: 2 medlemmer fra de foresatte, 2 fra de tilsatte og 3 eksterne medlemmer.

Driftsstyreleder på Ila skole er Steffen Halvorsen Moen. Rektor er driftsstyrets sekretær.

Driftsstyrets oppgaver er fastsatt i reglementet.

Hovedoppgavene er:

  • å vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer
  • å vedta strategisk plan for skolen
  • å behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
  • å behandle resultater fra brukerundersøkelser
  • å påse at skolen driver skolebasert vurdering
Baksiden av Ila skole

Driftsstyrets medlemmer

Steffen Halvorsen Moen
Medlem foresatt (leder) - valgt til 31.12.23

Mina Nordskog
Medlem foresatt - valgt til 31.12.23

Caroline Sibel Sert

Medlem ansatt - valgt til 31.12.23

Elisabeth Grundt

Medlem ansatt - valgt til 31.12.23

Kenneth Lydersen (MDG)
Medlem ekstern - valgt til 31.12.23

Gunnar Solem (H)

Medlem ekstern - valgt til 31.12.23

Andrea Alarcon (SV)

Medlem ekstern - valgt til 31.12.23