Hovedseksjon

Skolemelk og skolefrukt

Melk og frukt leveres til skolen hver onsdag og fredag. Varene settes i kjøleskapet ved AKS-leders kontor. Melken og frukten fordeles daglig i poser som hver klasse sine ordenselever henter i forbindelse med elevenes spisepause. Bestilling skjer på Skolelyst.no og Skolefrukt.no