Hovedseksjon

Naturskole på Steinbråten

Nordmarka

Ila skole har i flere år hatt gleden av å leie Steinbråten gård fra Friluftsetaten i Oslo. Å komme seg ut av klasserommet og bedrive læring i friluft er ikke bare godt, men nødvendig for elever ved bynære skoler. Elevene trenger å oppleve naturen med alt den har å tilby. Å tilrettelegge for undervisning i et slikt miljø er samtidig meget spennende.

Uteundervisning med lærer minst 2 ganger pr. år

Steinbråten gård ligger på Skar i Maridalen. Alle elevene på Ila skole skal ha uteundervisning med lærer minst 2 ganger pr. år. I tillegg har klassene mulighet til å dra til Skar på eget initiativ. Undervisningen ved Steinbråten tilrettelegges av lærer Terje Ilseth. Terje har hatt ansvaret de siste årene og bygget opp et herlig undervisningsmiljø, godt tilpasset lærerplanen etter Kunnskapsløftet.

Tverrfaglig undervisning

Fordelen med undervisning i det fri, er at elevene lett kan drive tverrfaglig undervisning der fag kombineres på et tilpasset nivå. Fag som norsk, matematikk, kunst & håndverk, kroppsøving, naturfag og samfunnsfag kombineres og gir elevene større bredde og forståelse.

Når vi tar turen til Skar er det mange temaer vi kan fordype oss i. Eksempler kan være:

  • Kart, kompass og orientering
  • Historie (husmannsplass og 2. verdenskrig)
  • Naturfag (livet i skogen og i innsjøene)
  • Norsk (folkeeventyr)
  • Kroppsøving med fokus på å forberede seg på turer i skog og mark
  • Ski og akedager
  • Kurs i å tenne bål

 

Bålpanne