Hovedseksjon

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten

ORIENTERING OM SKOLEHELSETJENESTEN I BYDEL ST. HANSHAUGEN.

Skolehelsetjenesten jobber helsefremmende og sykdomsforebyggende, og skal i samarbeid med hjem, skole og det øvrige hjelpeapparat, arbeide for å identifisere og løse elevenes helsemessige problemer. Skolehelsetjenesten arbeider etter offentlige lover og forskrifter, og innenfor bydelens arbeidsprogram og rammer. I skolehelsetjenesten arbeider helsesykepleier og fysioterapeut.

Alle som arbeider i skolehelsetjenesten har taushetsplikt (jfr. Lov om helsepersonell).

Hver skole har en helsesykepleier som har ansvar for tilrettelegging og gjennomføring av skolehelsetjenestens program. I tillegg har vi individuell eller gruppevis oppfølging av elever på indikasjon, samt undervisning.

Skolehelsetjenesten plikter å føre journal med helseopplysninger på alle elever. Hvis eleven flytter, vil journalen bli overført til ny skole for å sikre en faglig forsvarlig oppfølging.

Vi oppfordrer elever og foreldre til å ta kontakt ved spørsmål eller behov.

Vurdering og behandling av sykdom og skader skal til fastlege eller legevakt.

Skolehelsetjenestens program

1. klasse: Skolestartundersøkelse med helsesykepleier.
God skolestart: opplegg i hver klasse sammen med bydelens fysioterapeut.
2. klasse: Tilbud om vaksine mot difteri/stivkrampe/kikhoste/polio.
3. klasse: Vekt- og høydemåling. Råd og veiledning vedrørende dette.
4. klasse: Undervisning/ grupper med Psykologisk førstehjelp.
5. klasse: Pubertetsundervisning
6. klasse: Tilbud om vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR-vaksinen).
7. klasse: Tilbud om vaksine mot humant papillomavirus (HPV) for jenter og gutter (2 doser).

Helselenker

Skolehelsetjenesten

Helsesykepleiere: 
Katrine Dale-Åkerlund 
Tlf: 482 36 349 (mandag, onsdag og torsdag) 
Har ansvar for: Rød, Blå, 2B og C, 3B og C, 4B, 5B og C, 6B, 7B
Marte Stokke Walentin
Tlf: 457 32 797 
Har ansvar for: Oransje, Gul, Grønn, 2A og D, 3A og D, 4A og C, 5A og D, 6A og C, 7A og C

Fysioterapeuter:
Ine Barlie
Tlf: 940 29 193 
Elizabeth Mathisen
Tlf: 904 11 540