Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten

                        Kristin Tronstad                          Helsesøster

                                  Kristin Tronstad                                             Katrine Dale-Åkerlund 

                    (Ansv: 4.-7.trinn / Velkomstklassene)                       (Ansv: 1.-3. trinn)

 

Åpningstid: Fra kl.08.30-14.30 Mandag - Fredag

Helsesykepleier: Kristin Tronstad / 982 65 313 (mandag, onsdag og torsdag)
Helsesykepleier: Katrine Dale-Åkerlund / 482 36 349 (onsdag, torsdag og annenhver fredag (oddetallsuker)) 
Fysioterapeut Elizabeth Mathisen / 904 11 540

Lege Ingunn Haakerud (treffes gjennom helsesykepleier)  

                                      Skolehelsetjenesten ved Ila skole


Alle barn og unge har krav på skolehelsetjeneste ved den skolen de går på. Barna kan komme til helsesykepleier uten timeavtale.

Elevene følges opp etter et fast program anbefalt av Statens helsetilsyn. Programmet inneholder vaksinering, helseundersøkelser, undervisning og individuell og gruppebasert veiledning.

Alle elever får tilbud om vaksinasjon ut i fra nasjonale retningslinjer.

Skolehelsetjenesten har en sentral rolle i kommunens folkehelsearbeid. Skolehelsetjenesten består av helsesøster som er tilstede på skolen faste dager. Helsesykepleier er sykepleier med videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid. I tillegg har de fleste av helsesykepleierne i bydel St. Hanshaugen videreutdanning i kognitiv adferdsterapi. Derfor kan vi i større grad enn før, følge opp barna bedre og lenger ved psykiske utfordringer.

Skolelege og ergoterapeut er tilknyttet tjenesten. Kontakt formidles via helsesykepleier.

Vi er tilgjengelig for elever som strever med ulike helseproblemer, og oppfordrer foreldre/foresatte og elever til å ta kontakt ved spørsmål og behov for veiledning eller oppfølging. Der det er aktuelt, henvises barn videre til andre samarbeidsinstanser. Vi samarbeider blant annet med foresatte, skolen, fastlege, barne- og ungdomspsykiatrien (BUP), skoletannlege, PP tjenesten og barnevernet.

Behandling av sykdom og skader henvises til fastlege eller legevakt. 

Alle som jobber i skolehelsetjenesten har taushetsplikt (j.fr helsepersonelloven).

Her finner du sentral informasjon om skolehelsetjenesten i kommunen.

Informasjon om lus

I dokumentet nedenfor kan dere se konkret beskrivelse av hvordan man enklest og best bekjemper hodelus. Hodelus er ikke skadelig, men er ubehagelig og plagsomt. Det er også viktig at vi forhindrer at hodelusen sprer seg.