Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten

Åpningstid: Fra kl.08.30-15.00 Mandag - Fredag

Helsesykepleiere: 
Katrine Dale-Åkerlund 
Tlf: 482 36 349 (mandag, onsdag, torsdag og annenhver fredag (oddetallsuker)) 
Grethe Strandhus Karlsen 
Tlf: 940 17 390 (mandag, onsdag, torsdag og fredag)
Fysioterapeut
Charlotte Bjørnsgaard Jacobsen  
Tlf: 904 11 540

Lege Ingunn Haakerud (treffes gjennom helsesykepleier)  

ORIENTERING OM SKOLEHELSETJENESTEN I BYDEL ST. HANSHAUGEN.

Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier, ergoterapeut og fysioterapeut. Vi samarbeid med hjem, skole og det øvrige hjelpeapparat for å identifisere og løse elevers helsemessige utfordringer. Vi jobber helsefremmende og sykdomsforebyggende etter offentlige lover og forskrifter. Alle som arbeider i skolehelsetjenesten har taushetsplikt (jfr. Lov om helsepersonell).

Skolehelsetjenesten følger opp elevene etter et fast program. I tillegg har vi individuell og gruppevis oppfølging på indikasjon, samt undervisning i klassene. Alle elever vil få tilbud om vaksinasjon etter nasjonale retningslinjer. I forkant av vaksinasjonen vil eleven få skriftlig informasjon med hjem.

Skolehelsetjenesten plikter å føre journal med helseopplysninger på alle elever. Hvis eleven flytter, vil journalen bli overført til ny skole for å sikre en faglig forsvarlig oppfølging.

Spørsmål eller opplysninger til skolehelsetjenesten kan sendes via skolens kontor eller direkte til skolens helsesykepleier.

Ved behandling/ vurdering av sykdom eller skader må foresatte kontakte fastlege eller legevakt.

Her finner du sentral informasjon om skolehelsetjenesten i kommunen.

Informasjon om lus

I dokumentet nedenfor kan dere se konkret beskrivelse av hvordan man enklest og best bekjemper hodelus. Hodelus er ikke skadelig, men er ubehagelig og plagsomt. Det er også viktig at vi forhindrer at hodelusen sprer seg.

Helselenker