Hovedseksjon

Skolehelsetjenesten

Helsesykepleierne

ORIENTERING OM SKOLEHELSETJENESTEN I BYDEL ST. HANSHAUGEN

Skolehelsetjenesten jobber helsefremmende og sykdomsforebyggende, og skal i samarbeid med hjem, skole og det øvrige hjelpeapparat, arbeide for å identifisere og løse elevenes helsemessige problemer. Skolehelsetjenesten arbeider etter offentlige lover og forskrifter, og innenfor bydelens arbeidsprogram og rammer. I skolehelsetjenesten arbeider helsesykepleier og fysioterapeut.

Alle som arbeider i skolehelsetjenesten har taushetsplikt (jfr. Lov om helsepersonell).

Elevene følges opp etter et fast program anbefalt av Helsedirektoratet, hvor vaksinering, helseundersøkelser, undervisning og veiledning, både individuelt og i grupper, inngår. Alle elever får tilbud om vaksinasjon ut i fra nasjonale retningslinjer. Hver skole har helsesykepleier (-e) som har ansvar for tilrettelegging og gjennomføring av dette programmet.

Skolehelsetjenesten plikter å føre journal med helseopplysninger på alle elever. Hvis eleven flytter, vil journalen bli overført til ny skole for å sikre en faglig forsvarlig oppfølging.

Vi oppfordrer elever og foreldre til å ta kontakt ved spørsmål eller behov for veiledning eller oppfølging.

Vurdering og behandling av sykdom og skader skal til fastlege eller legevakt.

Årshjul for skolehelsetjenesten

Hele året: 

Alle elever: 

 • Individuell oppfølging av elever
 • Åpen dør for elever
 • Tilgjengelig for henvendelser fra foresatte og skole
 • Mottakssamtale for aktuelle barn
 • Nye elever får tilsendt informasjon om skolehelsetjenesten

Møtevirksomhet: 

 • Jevnlige møter med skolens ledelse, samt med andre instanser ved behov
 • Delta på førskoledagene på våren eller foreldremøte på 1. trinn på høsten for å presentere skolehelsetjenesten

August:

 • Presentere skolehelsetjenesten og årshjulet for skolens personale etter avtale med den enkelte skole
 • 1. trinn: Ønskelig med deltagelse på foreldremøte for å presentere skolehelsetjenesten (dersom dette ikke ble gjort på førskoledagene på våren)
 • Oppstart skolestartsamtaler med foreldre og barn

September:

 • 1. trinn: God skolestart
 • 2. trinn: DTP-vaksine
 • 3. trinn: Vekt- og høydemåling

Oktober:

 • 7. trinn: HPV-vaksine (humant papillomavirus) 1. dose

Januar: 

 • 4. trinn: Undervisning om psykologisk førstehjelp

Mars: 

 • 6. trinn: MMR-vaksine (meslinger, røde hunder og kusma)

April: 

 • 5. trinn: Pubertetsundervisning

Mai: 

 • 7. trinn: HPV-vaksine 2. dose

Juni: 

 • 1. trinn: Førskoledag

 

Skolehelsetjenesten

Helsesykepleiere: 
Petter Kristoffersen Tronrud - 902 18 319 (Vikar for Cecilie Vanberg Stangeland til august 2024)

Oppfølging av elever i 1A og 1D, 2A og 2D, 3A og 3D, 4A og 4D, 5A og 5D, 6B, 7A og 7D.

Solveig Dorthea Enger - 482 36 349 

Oppfølging av elever i 1B og 1C, 2B og 2C, 3B og 3C, 4B og 4C, 5B og 5C, 6A og 6C, 7B og 7C.

Helsesykepleiernes teamleder: Hanne Germundson, 90237081

Bydel St. hanshaugens tilbud Oslohjelpa er for alle mellom 0-23 år og deres familier, og kan kontaktes ved ønske om hjelp, råd, veiledning, kurs, gruppetilbud og samtaler.

Fysioterapeuter:
Ine Barlie
Tlf.: 940 29 193 

Elisabeth Mathisen 

Tlf.: 904 11 540