Hovedseksjon

Revidert Rammeplan for Aktivitetsskolen i Oslo

Den reviderte rammeplanen er strukturert i tre kapitler:

  1. Rammer og forutsetninger
  2. Pedagogiske prinsipper og grunnleggende ferdigheter
  3. Temaområder

Den reviderte rammeplanen inneholder tydeligere føringer og:

  • planen omfatter i større grad hele driften av AKS
  • det er en tydeliggjøring av de ulike aktørenes roller og bidrag
  • økt forventning om barns medvirkning
  • det må tilrettelegges for samarbeid og sammenheng gjennom hele skoledagen.

Dere finner lenke til den nye rammeplanen nederst på siden.