Velkommen til nytt skoleår 2018/2019

Glade elever

Elever møter i skolegården til følgende tider:        Glade barn  

2.-7.trinn: oppmøte kl.08.30
1.trinn: oppmøte kl.12.00