Hovedseksjon

Grønne fingre på 3. trinn

Skolehage

Å dyrke sin egen mat gir en opplevelse av å holde på med noe meningsfullt. Barna får mulighet til å ha omsorg og ansvar for plantene. Elevene får oppleve at plantene vokser og vokser og til slutt til en grønnsak som kan spises, og dette kan gi stor mestringsfølelse.

Skolehagen er en viktig arena for elevers bevisstgjøring om bærekraft, miljøvern, dyrkingsmetoder, kulturer og tradisjoner. Skolehagen utgjør i dag en del av den nasjonale satsningen på Den naturlige skolesekken, og medvirker til økt bevissthet om bærekraftig utvikling og økt miljøengasjement hos elever og lærere i grunnskolen.