Hovedseksjon

Malerier på 7. trinn

Maleri 7. trinn

Elevene har lært kunstteori fra renessansen og fram til i dag. Dere kan kanskje se dette på maleriene.

Selve oppgaven har vært å finne en kunstner og eller en kunstretning som inspirerte dem.

Det har vært noen flotte uker før sommeren, elevene har arbeidet godt med oppbygging av maleri, fargeteori og penselbruk.

Tusen takk til alle på trinnet og lykke til videre på ungdomsskolen.

Vennlig hilsen

Fredrikke, kunst og håndverk